Ergo Invent richt zich op het tot stand brengen van een veilige en gezonde werkomgeving bij  bedrijven en organisaties. Het doel is tweeledig:

  • Het werk gemakkelijker en doelmatiger maken, hetgeen leidt tot efficiëntie- en kwaliteitsverhoging in het bedrijf
  • Het voorkomen van ongevallen, gezondheidsklachten  en ziekteverzuim bij de medewerkers en, indirect, het motiveren van het personeel.

Ergo Invent kenmerkt zich door het leveren van kwaliteit, waarbij doelmatigheid, flexibiliteit, communicatief, concreet en helder kernbegrippen zijn.